zaterdag 31 december 2016

foto van Kevin Huibregt.
DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD HARLINGEN
DE GOUDEN EEUWIn de 17e eeuw gaat het, vooral na 1648 – de Vrede van Munster - goed met de Nederlanden en dus ook met Harlingen. Wij zijn de koopvaarders van Europa en uiteindelijk de hele wereld. Ook Harlingen deelt in deze ontwikkeling. Daartoe draagt ook de komst van de Admiraliteit bij, evenals de walvisvaart en de haringvisserij. Handel en nijverheid bloeiden daarom eveneens. Harlinger zeildoek was veelgevraagd. Ook werden er aller...hande stoffen (laken en bombazijn bijv.) geweven en uitgevoerd.
Was Harlingen als haven allereerst gericht op de Oostzee, in deze eeuw breidde de handel zich uit tot Spanje, Frankrijk en Engeland. Vooral met dit laatste land onderhoudt Harlingen tot in de 20e eeuw handelscontacten en veerdiensten (Londen en Hull). Ook was er een interne, Hollandse markt, met vooral zuivel en vee. De jaarmarkten van Harlingen werden zeer druk bezocht. Het was daardoor een drukte van belang in de havens, grachten en vaarten.
Tegenslag was er ook; vooral door de oorlogen met de Engelsen. Hierbij ging in 1666 een deel van de koopvaardijvloot in vlammen op en brandschatten Engelse troepen Vlieland en drijven de bevolking op de vlucht.
foto van Situ Harns.

BEROEMDE HARLINGERS

Tjerk Hiddesz de Vries, luitenant-admiraal van Friesland. Daarvoor schipper en lid van de Harlinger vroedschap. Gesneuveld in 1666 in een zeeslag tegen de Engelsen. Begraven in de Michaelkerk. Zijn graf is bij de nieuwbouw verloren gegaan, net als het graf van Auke Stellingwerf.

Simon Stijl, geboren op 25 februari 1731. Medicijnen studie aan de universiteit van Franeker en vervolgens arts in Harlingen. Geliefd bij de armen van de stad en voorvechter van volksonderwijs. Dichter, geschiedschrijver en patriot. Afgevaardigde naar de Staten-Generaal. Hij overleed in 1804.

Wybe Adam, uitvinder van de kabelluchtbaan. Door hem gebruikt bij de aanleg van de wallen en bastions van Dantzig in 1644.

Jacob Radsma, horloge- en klokkenmaker te Harlingen.

foto van Situ Harns.DE GESCHIEDENIS VAN HARLINGEN


DE ONTWIKKELING VAN DE HAVENS


De oudste haven van het huidige havencomplex is de oude buitenhaven. Ze wordt in 1502 genoemd, maar moet al eeuwen daarvoor aanwezig zijn geweest. In 1507 krijgt Harlingen een veel betere verbinding met Leeuwarden, door het graven van een vaart. Deze waterweg wordt in de 17e eeuw van een trekpad (jaagpad) voorzien. Franeker wordt hierdoor buitengesloten. Het wordt een Leeuwarden – Harlinger aangelegenheid. De beurtvaart van en naar Leeuwarden was een omvangrijke aangelegenheid. Als veerhuis diende “het Haagse Wapen”, het huidige Heerenlogement. Hier arriveerde om drie uur het Veerschip uit Leeuwarden, die aansloot op de boot van vijf uur naar Amsterdam. Om de buitenhaven te kunnen bereiken, moesten de boten door een vallaat (sluis) in de Voorstraat. Er waren regelmatig klachten over verzouting, omdat de deuren te lang open bleven staan.


In de 17e eeuw waren de Noorder- en de Zuiderhaven gegraven. In 1827 zijn de sassluizen voor deze beide havens gereed gekomen. In 1851 liet de Provincie Friesland het Dok graven. De Nieuwe Willemshaven dateert van 1877. Deze laatste haven bracht niet de economische impuls, die men ervan verwacht had. Er waren fouten gemaakt in de aanleg, waardoor de haven slechts voor een deel kon worden gebruikt. Het verbod van de import van levend vee naar Engeland was een tegenslag. De aanleg van de Afsluitdijk en de Tjerk Hiddesz-sluizen maakten een einde aan Harlingen als doorvoerhaven.
foto van Situ Harns.

vrijdag 30 december 2016


ANCIENT MANMADE TUNNELS https://youtu.be/9_0KTT7UuoE
DE GESCHIEDENIS VAN HARLINGEN (regio)
DE FIBULA VAN WYNALDUM

De fibula van Wijnaldum is een fibula (mantelspeld) uit het begin van de 7e eeuw die in 1953 door een boer werd gevonden tijdens graafwerkzaamheden bij een terp in het Friese plaatsje Wijnaldum in Nederland. Het betreft een vergulde zilveren fibula van buitengewone kwaliteit. Hij is versierd met gouden filigraanwerk en ingelegd met rode almandijn. Vermoedelijk was de persoon aan wie dit sieraad toebehoorde iemand me...t een hoge, mogelijk koninklijke status. Het sieraad is vermoedelijk van Friese makelij met Scandinavische, Britse en Frankische invloeden
In eerste instantie werd alleen de voetplaat van de fibula gevonden. Deze was echter door een ploeg beschadigd en was daardoor niet meer compleet. Amateurarcheologen hebben jarenlang met metaaldetectoren naar de ontbrekende deeltjes gezocht. Bij de opgraving in de jaren negentig werden ook de zilveren brug met gouden bekleding, het scharnier en deeltjes van de kopplaat teruggevonden. Stukje bij beetje is de speld gereconstrueerd. Toen in augustus 2009 het nog ontbrekende stuk van de kopplaat (een fragment van twee bij drie centimeter) werd gevonden, is duidelijk geworden dat de afbeelding op de kopplaat de god Odin/Wodan betreft, geflankeerd door twee wolven of beren.[1] Alleen van de sierschijf is (nog) niets teruggevonden waardoor men niet precies weet hoe het in zijn geheel eruit heeft gezien.
Verder archeologisch onderzoek toonde aan dat Wijnaldum mogelijk een machtscentrum was in die tijd. In ieder geval werd er door de archeologen een hoofdgebouw aangetroffen met ateliers van ambachtslieden: goud- en zilversmeden, bronsgieters, glas- en barnsteenbewerkers, wevers, een wapensmid enz. Tevens werd er onder meer een dirhem (Arabische zilveren munt) aangetroffen die verwerkt was in een ander sieraad dat men vond. Mogelijk is dit laatste daar terechtgekomen door handelsactiviteiten van de Vikingen in die streek.
De fibula van Wijnaldum wordt bewaard in het Fries Museum te Leeuwarden
.


https://youtu.be/50tlF3kGbT4

donderdag 29 december 2016


FOLLOWING THE MONKEY-PATH

what bird are you?

The Celts and Germanic tribes placed (the powers of) Nature in the hearts of their lives, in their religion and personal destiny. Trees, forests were especially sacred to them. A Nordic tribe like the Frisians maintained “sacred woods” and worshipped trees, especially oaks. They lived a rural, tribal life and did not know kings, queens or high priests. They lived a free and inspiring life. So I think, living in an unspoiled world.

The Romans hated them, especially their priests, called druids. The last stronghold of the druids in Wales, was destroyed by Roman soldiers, the druids killed and the sacred oaks were cut down.

That happened all around Europe and Asia-Minor. First by the Romans, later by the Roman Catholic Church. Monuments and holy places were build on older, pagan sites. Locally a sacred forrest was cut and the wood used to build the first Christian church (777 ad.).

Charlemagne cut down a world tree during the Saxon Wars and mass-conversions became common.

The Celts used a tree-(and a bird-) horoscope.

I am a willow, but if you were born on the first of May, you are an oak, the holy tree.

THE SEARCH FOR THE LOST TEMPLAR TREASURE

ALTERmemo 4: by Jian, tcm, SiTU

Let's assume, that the renegade Templars fled France by ship, carrying with them the treasure of the Order of the poor Knights of Christ. They disappeared into the night, leaving the citizens of La Rochell in wonder.

Where did they go?

Templars were experienced sea-farers and fresh Knights were transported, including horses, to Jerusalem by their own fleet.

You would say, they could have gone anywhere. Theoretically speaking. There are stories the Templars sailed to Japan, but the fugitives did not leave the Middle-East, but from Western-Europe, facing the Atlantic Ocean.

They sailed West. Desperate or planned there were some options the Knights Templar had.

Sail West and then south, to hide in Portugal. It is for sure, fugitive Knights found shelter here and even stimulated the Portugese seafarers to investigate the shores of Africa. A possible Templar-treasure in Portugal is not mentioned in the documents.

Did the Knights Templar sail to America? Surely the Vikings reached that far and tales of their journeys to Iceland, Greenland and Nova-Scotia, must have been heard by the Order. They had their free-houses and castles throughout Western-Europe. It is for sure, that the Templars were warned in advance about the deadly plot, forged by Philip “the Beautiful”, king of France and the Pope. Jacques the Molay, the current Grandmaster of the Templars, stayed behind and payed with his life for this.

Columbus reached America and so could have the Templars. And a strange phenomenon, called the “money-pitt”, found on the Canadian Oak-island. It is a hole in the ground, which have been excavated and dug out during the last 200 years.

It's is a 90 meters deep sink-hole, partly flooded, that is said to lead to an enormous treasure. The hole is intriguing. Manmade, supported by wooden posts and isolated with coconut-fiber. Coconut-trees are not found in the region.

A stone with inscriptions was found and lost. Divers reporting about treasure-chests and strange sculptures, stimulate explorers.

Another candidate for the hide-out of the Templar Treasure is Roslynn chapel in Scotland. Build in the 15e century, the chapel is decorated with intriguing Templar symbols and ornaments. Maverick archeologists located a vault under the chapel, but untill now any excavation on the grounds is denied.

What kind of conditions the Templars would prefer?

Animosity with France would be one, away from the mainstream of Europe to regroup. Freedom was important. Freedom to live in the lands and slowly disappear. No authorities or strict rules. Last but not least it should be a christian country.

Roslynn is in so far a possibility, that Templars were present in Scotland and England. Many were buried here. Templar Knights are said to have fought side-by-side the Scots against the English king. But we will never know if this claim is true, untill the Board of the chapel admits exploration.

NECESSARY STEPS TO TAKE
besides stuying the program (streamed on 5 blogs)

  1. Forget everything you have been taught about the basics, the roots of our exist, necessities to direct our future, they are all false and manipulative and give you a fake impression of the world you live in and of yourself.
   In many cases, quiet the opposite. Or just part of it.
   We, as the human species, just use part of our senses and abilities. This makes us fulnerable and docile; easy prey to the real powers of the universe.

 1. Forgetting does not mean throwing away. You have to test your knowledge and abilities. There is a completely new, inspiring world awaiting you. Content of program is published on five blogs and Facebook).

 2. Commerdial tv openly admits that their programs contain “productplacement”. Not mentioned is the attitude-management. We are bombarded with choices: how we can get a beautiful skin, how much is that car; but also choices of live and death. We have chosen to be a major player in worldwide erupting wars, rebellion and local uprisings. Lives have been lost; our own but also the dead of soldiers and civilians on the side of the enemy.
  So, don't choose and withdraw from the heat of the battle.

 1. Experiencing “the other side” is possible by study of the program (5 blogs) and a special Facebook page.

   1. Block input. Use twitter, Facebook, Whatsapp, smartphone as less as possible. Wake-up and look around.
    Search for “your” truth.

Stargates and Portals - 6 Ancient Stargates that Still Exist Today https://youtu.be/im22XuwUoxo        

Het gezin van Frederick Trump in
1918, kort voordat hij overleed.

De Duitse familiegeschiedenis van Donald Trump

De grootvader van Donald Trump ontvluchtte Duitsland eind negentiende eeuw als dienstweigeraar en vestigde zich vervolgens in de Verenigde Staten. Lees verder

Historische Scheurkalender 2017

De Historische Scheurkalender verrast u elke dag met een nieuwe anekdote, een bijzonder feitje of een antwoord op een geschiedkundige vraag. Zo leert u elke dag een stukje meer over de geschiedenis. Een aanwinst voor iedere geschiedenisliefhebber. In 2017 herdenken we 100 jaar Russische revolutie en de executie van Mata Hari. Maar ook komt er weer een jaar geschiedenis bij. Blik iedere nieuwe historische dag terug op gebeurtenissen uit het verleden. 
Bestel de kalender in de winkel van Historiek: www.geschiedenis-winkel.nl
HMS Beagle

27 december 1831 - Charles Darwin begint aan zijn reis met de Beagle

Op 27 december 1831 begint de Engelse bioloog Charles Darwin aan zijn wereldreis met het schip de HMS Beagle. Het schip vertrekt die dag onder bevel van kapitein Robert FitzRoy vanuit de haven van Plymouth. Lees verder
Hunnen op oorlogspad

De ineenstorting van het Romeinse gezag in het Westen

In het jaar 376 verzocht een grote groep Tervingi, een Gotisch volk dat ten noorden van de Beneden-Donau woonde, aan de Romeinse autoriteiten in Thracië om de Donau te mogen oversteken en het Romeinse Rijk binnen te gaan. Lees verder
Michiel de Ruyter (1607-1676) -
Nederlandse admiraal en zeeheld

Michiel de Ruyter (1607-1676) - Nederlandse admiraal en zeeheld

Hij is een van de bekendste personen uit de vaderlandse geschiedenis: admiraal en zeeheld Michiel de Ruyter (1607-1676), ook wel bekend als ‘Bestevaer’ (grootvader). Lees verder
Geschiedenis van het
darten (sxc.hu)

Darts: een korte geschiedenis

Het darten is ontstaan in de Middeleeuwen in Engeland. Historici vermoeden dat boogschutters er in de tijd van de Engelse vorst Hendrik VIII mee begonnen. Lees verder
De oliebol, een Nederlandse traktatie - Foto: CC

De oliebol, een Nederlandse traktatie

Wie tegenwoordig aan de oliebollenkraam om tien oliekoeken vraagt, krijgt louter een verbaasde blik van de verkoper. Hij verkoopt alleen oliebollen … van oliekoeken heeft hij nog nooit gehoord. Lees verder
Vuurwerk in Parijs - cc

Geschiedenis van vuurwerk

Het is tijdens de jaarwisseling tegenwoordig niet meer weg te denken (al pleiten sommigen voor een verbod) maar het is nog maar enkele eeuwen traditie in Europa: vuurwerk. Lees verder
Keizer Frederik II

Het leven van keizer Frederik II (1194-1250)

Hij was de meest bijzondere en meest besproken vorst van zijn tijd: Frederik II (1194-1250). Lees verder
Fotochroomafdruk van de Koningsbrug en de Maasbrug, ca. 1900

Rotterdam en de Eerste Wereldoorlog

Rotterdam was met zijn haven toen al het kloppend hart van economisch Nederland en had daardoor zwaar te lijden van de Eerste Wereldoorlog.
Historiek wenst u een mooi 2017!
Het einde van het jaar is een mooi moment om eens terug te kijken. Wij doen dat ook en deze nieuwsbrief is hierdoor iets minder vol dan u van ons gewend bent. Hieronder vindt u wel een lijst van 10 berichten van het (bijna) voorbije jaar die wat ons betreft  het teruglezen zeker waard zijn. Wilt u door ons complete archief van nieuwsbrieven bladeren? Dat kan. U vindt alle nieuwsbrieven op deze pagina
Fijne jaarwisseling!
Yuri & Lilian Visser
De Jodenbreestraat in 1884 vanaf de
Portugese synagoge. Uiterst links het Anatomisch Laboratorium, in het midden de achterkant van de Mozes en Aäronkerk

Top 50 Jiddische woorden in het Nederlands

Het Jiddisch is de Hebreeuws-Duitse mengtaal van de Joden die zich in de zeventiende eeuw in de Nederlanden – met name in Amsterdam – vestigden. Lees verder
Joseph Sylvester

Hoe ‘neger’ Menthol Nederland leerde tandenpoetsen

De uit Amerika gevluchte Joseph Sylvester trok in de jaren ’20 en ’30 langs steden en dorpen en gaf demonstraties met zijn Babajaba Menthol Tandpasta. Lees verder
Amerikaans-Nederlandse president Van Buren maakte 'oké'
wereldwijd populair

Herkomst van het woordje 'oké'

Het woord oké is wereldwijd bekend geworden door het optreden van de Amerikaans-Nederlandse president Martin van Buren. Lees verder
De vuile was van Pieter Menten

De vuile was van Pieter Menten

In de jaren '70 gaat journalist Hans Knoop op zoek naar het oorlogsverleden van de Blaricumse multimiljonair Pieter Menten. Het zal hun beide levens veranderen. Lees verder
Navigeren door 16e-eeuws
Nederland

Navigeren door 16e-eeuws Nederland

Nederland is al sinds de late middeleeuwen het meest verstedelijkte gebied van Europa. Maar hoe zag ons land er precies uit? Lees verder
Waarom noem(d)en we Duitsers 'moffen'?