donderdag 31 mei 2018Waarom er in Harlingen

zo weinig eenden zijn.Is het U nooit opgevallen, dat er zo weinig waterfauna (en -flora) in de Harlinger wateren te zien is?

In de weilanden in de omgeving zie ik tientallen eenden bij elkaar en hier, bijna geen!

De oorzaak ligt m.i. in de gewoonte om uitsluitend hoge, steile wallenkanten aan te leggen. Het liefst van tropisch hardhout natuurlijk. Daardoor is het voor eenden en ander watergevogelte onmogelijk te nestelen. Doen ze het al, dan verdrinken de kuikens, omdat ze, na de eerste tewaterlating, nergens kunnen rusten.

      Zou deze aanpak gevarieerder kunnen, waardoor er weer nestelplekken ontstaan en de natuur weer een kans krijgt in de stad.
      Als we massaal de eendjes gaan voeren, komt er ook weer meer vis in het water. Dan kan er ook weer gehengeld worden.Dit wilde ik onder Uw aandacht brengen.
 
Afbeeldingsresultaat voor eendjes in het water


PREPARING FOR THE WORLD TO COME
Like I said, the anti-terrorist surveillance tactics are here to stay. After the London Olympics Big Brother takes its place. Total costs: 1.6 billion dollars. These are official figures, so you can double it. Thousands of military are deploid in the streets, anti-aircraft missiles on civilian roofs and 500 FBI-agents, who join the fun. They are here to stay too.
The security is based on possibilities, not on a real life scenario. It is possible to high jack a commercial plane and fly it into Buckingham Palace. You cannot dispute that, because it happened before (at least, that iswhat they want us to believe. But like I said. The officials and representatives are quite safe, in that respect. Biological warfare and the start of a pandemic are possibilities as well. Civilians, military and civil servants are trained for the future. A future after the collapse and destruction, in which biological warfare is a strategic tool. But this process is going on for many centuries now. Our food, our beverages, our drinking water and the air we breath, are deliberately poisoned. In the USA an ingredient used in fast-food makes you feel hungry; hungry for more. Fluoride was added to our drinking, because it was better for your teeth. Research has recently shown, that fluoride is a mind-altering drug. It makes you depressive and passive. That's exactly what the government wants.
But your mind is poisoned as well. The proclamation of global unity through sports, while on all continents, people suffer and die. The Olympics and other global events, are a distraction from the coming economic and financial collapse, that is showing itself and will result in a global meltdown and disintegration. Then a heavily armed police, army and special forces come in handy for crowd-control and surveillance and data-storage makes it easy to point the future enemies of the New World Order.
Free yourself from mental slavery; like Bob Marley said. Look at the events, tournaments and games for what they are; the last of this sort of mass manifestations. One way or another.
DE GESCHIEDENIS VAN HARLINGEN

DE STAD IN FEESTDOS, 700-JARIG BESTAAN (1934)Ondanks de korte tijd van voorbereiding – het moet ons van het hart – waren vrijwel alle voornaamste straten, keurig, ja zelfs grootsch en grandioos versierd.

in de “N. Harl. Crt.” van Dinsdag 28 Augustus 1934 lezen wij de volgende levendige beschrijving:

Wanneer men vanaf de Midlumerweg onze stad zal betreden wordt het oog direct geboeid door het verlichte V.V.V.-gedenkteken, waarnevens in electrische letters den Vreemdelingen het “Welkom” wordt toegeroepen. Dan volgt over de brug de fraai nagebootste Franekerpoort. De heeren Tj. Alkema en Westra, die resp. voor de decors en het timmerwerk zorgden – zoo goed als gratis nog wel – hebben alle eer van hun werk. Trouwens de gehele versiering van de Hoogstraat dwingt bewondering af. Aan weerszijden staan niet minder dan 48 zuilen opgesteld, versierd met bloembakken en onderling verbonden door bogen van groen en bloemen. Een 23-tal electrische lampen zorgen voor een zee van licht.

Een en ander dwingt temeer bewondering af wanneer men zich bedenkt de versieringscommissie slechts over zeer weinig contanten beschikte. We vinden daarom het idee zo slecht nog niet bij de poort een poortwachter neer te zetten als bewaker van een bus voor vrijwillige tolgelden. We gunnen het Hoogstraat Comité graag menig dubbeltje!

Naast de Hoogstraat zorgen ook de Rommelhaven en Gr. Sluis voor een passende versiering. Om de bomen zijn hier bloembakken getimmerd, terwijl onderling verbindingen zijn aangebracht van dennegroen enz. Lampions geven hier een aardige verlichting. De Kl. Voorstraat biedt vooral 's avonds een fantastisch schouwspel. Over het karakteristieke grachtje zijn een 11-tal bogen gespannen alle met 34 lichtpuntjes. De bogen zijn versierd met dennegroen, vlaggen en bloemen. Op de walkant staan voorts een 28-tal lichtzuilen opgesteld, waarvan 4 op de hoeken van de pijp. In het zuiden der gracht daalt een trapje in het water af, dat dienstig is om de gratis varende gondels te bereiken.

Venetië zou bijna jaloersch kunnen worden!

Het plan voor deze keurige versiering werd in hoofdzaak gemaakt door den heer Joh. Herger, die dus wel eer van zijn werk heeft!

Op de Voorstraat zorgde de heer G.J. Wesselink voor een ontwerp met hyper-moderne verlichting.”
 
Afbeeldingsresultaat voor harlingen 700 jaar
foto van Kor de Vries.

THE WORLD WE LIVE IN: CERN, the search for the smallest particleSpoorwegdrama in Harlingen

In 1863 werd de spoorlijnverbinding met Leeuwarden aangelegd. Eén der eerste spoorlijnen in Nederland! De Engelse aannemer begon met de aanleg in Harlingen, dat als vanouds als toegangspoort tot Friesland fungeerde. De rails werden in Engeland gefabriceerd en per boot naar Harlingen vervoerd.
Op 31 maart 1868 vond er op het station een ernstig, maar tevens uniek ongeluk plaats. De wachtende stoomtrein, het was de eerste van die dag, bestond uit een locomotief en een aantal wagons en stond op het punt van vertrekken toen de ketel explodeerde. De ketel, samen met het voorste deel van de locomotief (de nummer 8) werd ongeveer dertig meter van de rails geblazen. De wielen van het onderstel sloegen los en vlogen door de ramen van de rijtuigenloods, zestig meter verderop. Wat betreft de oorzaak dacht men aan het breken van een aantal steunbouten van de vuurkist.

De 32-jarige stoker Evert Lekman werd door de rondvliegende brokstukken gedood. De machinist kwam er met slechts lichte verwondingen vanaf en de passagiers kwamen met de schrik vrij. De treinlocomotief was in 1864 in Manchester gebouwd en werd daar ook hersteld. Na een jaar kwam de locomotief nr. 399 weer in dienst. De gesprongen ketel is naar de fabrikant Beyer, Peacock & Co in Engeland vervoerd en uit elkaar gehaald. Het lukte echter niet om de oorzaak van de ontploffing te achterhalen. De tender ( het aan een stoomlocomotief toegevoegde voertuig om kolen en water te vervoeren) is in het Spoorwegmuseum in Utrecht te zien. De tender is gekoppeld aan de loc. S.S.-13 (.S. 705). Deze locomotieven werden een paar jaar na de ramp in dienst genomen. Deze ketelexplosie is de enige geweest, gedurende de periode dat er met stoomlocomotieven werd gereden. Wel ontplofte er in de twintiger jaren een Belgische locomotief in Baarle-Nassau
.
Het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs heeft op 18 maart 1916 nog een aparte bijeenkomst aan het drama besteed. Ook op deze bijeenkomst komt men echter niet tot een eensluidende conclusie, maar uit constructief oogpunt is er een verklikkersysteem ontworpen “die ten doel hebben een breuk van een steunbout door het uitstromen van water kenbaar te maken.”
 
Afbeeldingsresultaat voor SPOORWEGDRAMA IN HARLINGEN
 

ATLANTEAN CHRONICLES: Tibet's Lost Paradise: Shangri-La


Anonymous - Something Biblical is Going On... (Crisis 2018-2019)


woensdag 30 mei 2018

In Search Of History - China's Forbidden CityOP DE BRANDSTAPEL ERMEE!

De 10 schadelijkste boeken van de afgelopen 2 eeuwenHet mediabedrijf Human Events heeft vijftien conservatieve geleerden en opinie-makers de vraag voorgelegd, welke geschriften naar hun visie tot de meest schadelijke boeken van de voorgaande twee behoorden. Human Events steldec op basis van de inzendingen de volgende top 10 samen.  1. Het Communistisch Manifest door Karl Marx en Friedrich Engels (1848).

2.Mein Kampf van Adolf Hitler (1926/27)

3.Citaten van Mao Zedong (Het Rode Boekje), (1966)

4.The Kinsey Report, Sexual behavior in the Human Male (1948)

5.Democracy and Education van John Dewey (1916)

6. Das Kapital van Karl Marx (1867-1894)

7. The Feminine Mystique van Betty Friedan (1963)

8. The Course of Positive Phylosophy van Auguste Comte, (1836 – 1842)

9. Beyond Good and Evil van Friedrich Nietsche(1886)

10. General Theory of Employment and Money van J.M.Keynes (1936)
 
Afbeeldingsresultaat voor boekverbranding
 
DRACULA WAS EEN VROUW!

Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely.

Afbeeldingsresultaat voor countess dracula movieIn 1611 begon Gravin Elisabeth Bartoly aan haar doodstraf. Ze werd ingemetseld in een torenkamer, waar zij in in augustus 1614 dood werd aangetroffen. Tijdens het proces werden haar het martelen en doden van 650 dienstmeiden ten laste gelegd. Het proces werd niet alleen ingegeven door afschuw voor de massamoord, maar ook om haar bezittingen onderling te verdelen. Gravin Elisabeth was, zeker na haar huwelijk, één van de machtigste vrouwen in het koninkrijk Hongarije en zeer zeker de rijkste.

Elisabeth werd, als een van vier kinderen, in 1560 geboren in het roemrijkste en aanzienlijkste geslacht van het koninkrijk. Een neef van haar werd koning van Polen en andere neef was de flamboyante hertog van Transsylvanië. Het Hongarije van deze tijd was voortdurend in oorlogen verwikkeld met Oostenrijk of met de Turken in het zuiden. Elisabeth werd zeer beschermd opgevoed in een standenmaatschappij, die ook nog eens door etnische tegenstellingen werd verzwakt. Hongaren keken neer op de Slowaken en behandelden hen als slaven. Het straffen van personeel was de gewoonste zaak van de wereld. Het personeel werd gerecruteerd uit de Slowaakse boerenbevolking. Op vijftienjarige leeftijd trouwt ze met Francis Nagashdi, een legeraanvoerder en voorstander van een strenge discipline onder het personeel. Lijfstraffen waren de gewoonste zaak van de wereld, maar Elisabeth ging, tijdens de maandenlange afwezigheid van haar man, hierin tot het uiterste. Dit gebeurde niet alleen op haar kastelen en landgoederen in Hongarije, maar ook tijdens bezoeken aan het Oostenrijkse hof. Augustijner monniken smeten pispotten tegen de ramen van haar verblijf, uit protest tegen het gekrijs en geschreeuw. Maar haar adellijke status beschermde haar, ook toen na de dood van haar man in 1604, disciplinering uitliep op mishandeling, verminking en de marteldood. Bij het selecteren van de slachtoffers werd ze geholpen door een viertal bedienden. Een jongeman, Fitzko en drie oudere vrouwen; Elena Jo, Carta en Dorothea. De excessen waaraan Elisabeth zich te buiten ging, werden steeds extremer. In de rechtbankverslagen wordt vermeld dat ze het vlees van haar slachtoffers at en het bloed dronk. Haar obsessieve betrokkenheid met het ouder worden, zou hiervan de oorzaak zijn. Later zijn hieruit de verhalen ontstaan dat “Countess Dracula” zich baadde in het bloed van haar jeugdige slachtoffers. In ieder geval staat gravin Elisabeth Bartoly aan de basis van alle vampierlegendes.
 
Afbeeldingsresultaat voor countess dracula movie

Zolang Slowaakse boerendochters het slachtoffer werden van haar gruweldaden, kon ze ongestoord haar gang gaan. In 1610 kidnappen haar bedienden een dochter van een Hongaarse dominee. Deze weet te ontsnappen en vertelt wat er in slot Czecice gebeurt. De adel in Hongarije sluit de handen ineen en vlak na Kerstmis 1610 bezetten soldaten het kasteel. De gravin en haar bedienden worden gevangen genomen. Vier dagen later begint het proces. Allereerst staan de bedienden terecht. Carta wordt vrijgesproken, maar Elena Jo en Dorothea worden verbrand, niet nadat de vingers van hun handen zijn getrokken. Fitzko krijgt een iets mildere straf; hij wordt onthoofd. Gravin Bartoly wordt tot eenzame opsluiting veroordeeld en ingemetseld. Haar landgoederen, kastelen en fortuin worden verdeeld.
SiTU Academy: lesson 47
by Jian, tcm, SiTU
 
Afbeeldingsresultaat voor situ harns

Why do societies collapse? You may not think, that this is of great importance to us. If you ask people on the street if our kingdom will collapse, they will answer: no, of course not. States like Somalia collaps and former Jugoslavia has collapsed. In history the Maya-civilization collapses. Some decades after their most ambitious buildingprojects, they left the beautiful city and disappeared into the jungle.


But historically many societies have collapsed and disappeared. Our country exists for more than 400 years, which makes it one of the respectable European states.


But like extinction, the collapse of a society is inevatable. But when will this happen.


There exist 5 fields of analysis, on which can be decided, how stable a country is. A kind of stress-test.

The human impact of the environment. Climate change; Relation with friendly, neighbouring societies; Relation with hostile, (neighbouring) societies. Political, economical, social and cultural factors.”


Master Klaas presented the text on the central screen and was silent for a while, to let them analyze and process the information. He continued his lesson. “Let's project these factors on our own province and we will see, to which conclusions it leads us.


First, the impact on the environment. Greenhouse gasses are still emmited, nature is diminished, the sea is exploited in a terrible way and we all want to drive a car. Roads, industrial developments and parkinglots diminshe the traditional landscape. And last but not least, we burn our carbage around the corner. One of the many forms of poluting the water, the sky and the earth.


Secondly climate-change. Nobody can ignore it anymore. At this moment the temperatures are rising, which will have an enormous impact on our agriculture. But there is another scenario. North-Western Europe could be confronted with an Ice-age. This too will have an collosal impact on our foodsupply and on the export of agricultural products, on which our local economy thrives. Relation with friendloy states means for instance the economical dependency of our neighbours. For this area tourism is a moneymaker. But the number of tourists can drop dramatically. For all kinds of reasons, as we have after the earthquake and the tsunami in Japan. Openly hostile societies are far away. But the threat of global terrorism has become an important topic, which touches all levels of society. Government is a mess, social structures disappear and our cultural identity ridiculed. I leave the conclusions up to you.”


Afbeeldingsresultaat voor situ harns

ATLANTEAN CHRONICLES: DRAGONSHISTORY OF THE END OF THE WORLD

THE RISE OF THE FOURTH EMPIRE

Sponsors of the Georgia Guidestones: A small group of Americans who seek the Age of Resonans
 
Afbeeldingsresultaat voor georgia guide stones

Supreme Commander Haku was about to finish his lecture. Then he would shake his audience with a message which would alter each one of lives of the people supporting him and drinking in his words. He lit another sigarette. His brothers in arms were used to his long pauses, while he seeemed to stare through the robust wooden walls into another dimension, another world.

Only fight can open up the world.”, he inhaled deeply and was again silent for a while. He felt enlightened. “The nazis tried and seemed to have failed. In a fundamental prophesy Hitler said, that the first time, the Nazis would fail and be seem to be defeated. They would come back to gain total victory.”

Haku suddenly felt the presence of the world around him. Technicians and producers were taping this gathering and making it public to the world. Nothing could prevent his victory now. Democrats were cowards, who had not the guts to fight. Hitler made the mistake, that prime-minister Chamberlain would be his major opponent. The Nazi-leader neglected Churchill, which eventually led to the defeat of the Third Reich.

We have looked all over the world. But we saw no sigh no signs of Nazi-recovery. That's why the Fourth Empire will start from here, from Japan. Nostradamus set a date in his prohesies, a date of ultimate terror in july 1999. He did that on purpose! It was his trick to misguide ordinary people, when this day went by. The actual date is today in the month of july 2009. At this moment we will come out of the shadows to rule with an iron fist and control humans, who are only garbage of this planet, anyhow.
 

Why today?” Haku inhaled again. “The last ten years we have worked in secrecy on special high-tech-weapons. Today I can tell you, that we have a new weapon operational. It is called the AGL-weapon and you can compare it to a nuclear-bomb. Only this time the effect is not material but mental. This weapon will split the material from the etherical body. When this happens people will be completely helpless and can manipulated at will and destroyed easily.” Commander Haku picked up his papers. “I can assure you that the victory is ours. Our flag will prevail.”
 
Afbeeldingsresultaat voor FOURTH REICH, JAPAN
 

ATLANTEAN CHRONICLES: MAMMOTHS


999

In the Western world, we are used to write from left to right. An Arabic muslim writes from right to left and Jews write as the cow plows. These traditions dominates and structures our way of looking, acting and our way of thinking. Also our automative responses and behavioral patterns are programmed this way. In an crisis situation people act basic. So when you fight a muslim with boxing, you can use that knowledge. I used to wear a watch on my left arm, just to feel te difference and the patterrn of the right hand (left brain) programming. Muslims read from left to right. “PEPSI” is read by them as “ISPEP” and “NATO” as “OTAN”. Evian is the name of producer of cosmetics. But muslims get the message.

Realising that this kind of upbringing happens from birth, you can predict all kinds of things. Advertising and media-messaging use all sorts of tools, based on the way we perceive our world. People seem to be extremely predictable and cooperations, government and religion are all using this knowledge to manipulate you. And they are doing a good job. Mass disobedience and opposition should be expected in a world like ours, but the opposite is true. Except for a couple of war-zones and civil unrest, everything, from a global Elitist perspective, is peaceful and developing according to plan.

Reading and writing. But what about arithmetic? The decimal system, which is used world wide, has many predecessors, which are completely different from ours. Even today the fact that we divide an hour into 60 minutes, reminds us of the ancient Sumerians and Babylonians. The same goes for calendars.

But the numbers themselves. How do they look from different perspectives. Especially interesting is the number 6. Looked upon from the opposite side, you mistake it for the number nine. Letters also represent numbers. The three last letters of my name has the numerical value 666. This is possibly the most discussed number in the world. John of Patmos wrote this number down in his contribution to the modern Bible, called Revelation. It is the number of “The Beast”, the monster and quarter-master of Satan. Everybody who doesn't has this number on his hand or fore-head, is doomed in the End days.

The Sibyls, Roman witches, who ran an oracle near Naples, wrote their prophecies on oak leaves and threw them out of the cave and were blown away. Shit happens. Maybe the same happened to John the Divine. Hallucinations are most of the result of drugs and even volcanic gasses. Maybe John mistook his note, when woke up, out of his trance, and read 666 instead of 999. But what about the prophesy, that we must follow the Antichrist and carve this number on our thoughts and mind. Greed and fear are our only remaining responses to change. The same goes for the hand; shop till you drop. And what is the price we pay for our stuff? For our cars, computers, televisions and beauty products? All those things we don't need. Look at the prices: euro 9, 99; 99,99 or 999,99. So far, so good. This number dominates the Earth powergrid and which energy blocks ley-lines.Most important in our civilised world is Money (and in the end: gold). In the days of the Apocalypse, the cycle we are entering now; it is all progrmmed) mankind will have to pay the ultimate price as we feed the Beast by our global mantra of deadly sins. These numbers, 6 and 9, monopolize the global grid (telephone, money, trade) and we behave accordingly. 6 and 9 are numbers of “incompletion”. The sole use of these powernumbers stimulates our greed and material satisfaction, which ends in the Battle of Armageddon. A global conflict, starting in the Middle-East.

We don't need a tatoo on our foreheads or wrist. We are very easily, remotely controled. By a Beast.
 
Afbeeldingsresultaat voor people on remote control

History's Mysteries - Sodom and GomorrahWie leest,

is gezegend.
 
 SiTU
PATH OF 100 MONKEYS

Lately I read about an interesting experiment in inter-connectedness, which scientists call the “100 monkey syndrom”. Japanese monkeys were fed with sweet potatoes. A delicacy for them. The only problem was the way they obtained the potatoes. Their guardians threw them on the beach, which made the potatoes dirty. Some clever ones washed off the sand, but that was a, though slowly growing, minority. Then a miracle happened. Suddenly all the monkey washed their food in the sea. The same happened to all the monkeys on the island, but also to their brothers and sisters on the mainland and abroad. A small step for one monkey, but a giant leap for the race.

Afbeeldingsresultaat voor the monkeypath
 
The same process happens with humans. Innovations and insights are ignored, fought about and suddenly accepted. The Roman Catholic Church, who burned Giordani Bruno at the steak, kept Galileo Galilei prisoner, is now accepting the existence of aliens as a reality. God walks in mysterious ways. The United Nations created a special department, which will be responsible for the first contact with extra-terrestial visitors.

But these are only parefrenalia and distractions. The real question is the manipulation of this interhuman connectedness. Experiments proof the power of prayer. Patients recovered faster, when they knew that people were praying and meditating for their recovery. Sports attract a lot of visitors and is extremely competitive. It is obvious, that the spectators eminate all forms of vibrations. When properly guided, this is a advantage for the “home-team”. Mass-meetings were favoured by the Elite to manipulate the population. Hitler, or better Goebbels, was a master in using the power of words, symbols and images. But there is also the power of vibrations. The military, cooperations and the police, they all use sounds, waves and vibrations as a form of “crowd-control”. Iraqi citizens are continuous bombarded with bad vibes, to make them docile and depressive.

By the way, you too are deliberatedly bombarded with sounds, smells, rays and energy-connections. Millions of messages go right through you, every hour and some are aimed directly at you. To keep you docile and depressive. This is the foundation for manipulated consumerism. Shopping makes you feel good. Spending money must be fun.

NIETZSCHES ÜBERMENSCH

De mens bevrijdt van de waarheid

Afbeeldingsresultaat voor nietzsche


Nietzches kennis wordt vaak als 'gevaarlijke kennis' gekenschetst. Éen van zijn werken (Voorbij Goed en Kwaad) verscheen zelfs in een top tien van de schadelijkste boeken van de negentiende en twintigste eeuw.

Zijn theorie van de Übermensch, heeft veel aan dat beeld over zijn werk bijgedragen. Immers, zo leert de geschiedenis ons, is het ook een term die Hitler gebruikte om zijn rassenhaat mee te onderbouwen, iets dat onnoembaar veel leed bij vele onschuldigen heeft veroorzaakt. Maar is de kritische houding naar Nietzsches Übermensch eigenlijk wel zo terecht? We gaan het eens bekijken. Een kort stukje Nietzsche en de vrije mens.

De Übermensch. Velen voelen in deze term iets dat hen als natuurlijk tegen de borst stuit. Het lijkt ook een soort veroordelende term te zijn, iets dat verwijst naar iets dat beter is dan de mens zelf. Toch had Nietzsche het hier over iets dat de mens , niet uitsloot, maar juist omvatte. Zeker belangrijk om te vermelden is dat Nietzsche deze term ook helemaal niet zelf bedacht heeft. De term stamt al uit de Romantische geniecultuur, en Goethe, Lucianos, en Herder gebruikten de term lang voor hem. Nietzsches Übermensch, de edele mens, is een wezen dat hij afzet tegen de lage mens, een wezen dat in een soort van dierlijke existentie is teruggevallen. Über in het woord Übermensch wordt voornamelijk met Übergang of Selbstüberwindung in verband gebracht. Het gaat hier dus om een vorm van transformatie, van zelfoverwinning die van de mens een 'hogere' mens kan maken.

In Nietzsches boek: de Vrolijke Wetenschap wordt veel duidelijk van wat Nietzsches visioen van de Übermensch nu precies inhoudt. Deze mens is een soort 'hoger organisch systeem'. Het lichaam is hierbij voor Nietzsche essentieel. 'Een hoger lichaam moet zich ontwikkelen’. De dood van God, die Nietzsche ook predikte, heeft voor hem de radicale consequentie dat er geen grond meer is waarop de mens zich een uniek wezen kan noemen. Hiermee schopte hij uiteraard tegen het Verlichtingsideaal, dat de mens ziet als een uniek wezen en van Goddelijke afkomst . Nietzche stelt daarentegen dat het bewustzijn van de mens slechts een werktuig is, dat teveel lichaam ontstegen is en onterecht een eigen leven is gaan leiden. Hier stuiten we op een sleutel van veel weerstand die Nietzsches term Übermensch oproept. Geeft het immers niet aan dat het Europese denken niet bij machte bleek om 'het geheim van het menszijn ' te bewaren? Dat wil zeggen, de waarde die ‘een mens’ sinds de Verlichting had, werd niet langer hooggehouden. Volgens Nietzsche zullen in de Übermensch de wijze en het dier zich mengen en zo zou een geheel nieuw menstype opstaan. Een meer instinctieve en vrije mens.
De Übermensch is in aard onschuldig en bezigt iets dat Nietzsche het 'eeuwig Ja-zeggen' noemt. Dat wil zeggen, de Übermensch omarmt het leven zoals het komt, en verenigd drie fundamentele krachten in zich: de wetgever, de kunstenaar en de geleerde. In de Übermensch zijn de wil tot schoonheid en recht tot instinct geworden. Het is een mens die beseft dat dè waarheid niet bestaat, terwijl het Schone een levensvoorwaarde voor hem is geworden. Als we dit alles zo bezien, kunnen we zeggen dat Nietzches Übermensch een wezen is dat meer dan de 'normale mens' heeft geleerd op te gaan in de 'kosmische orde'. In de wilde ontembare krachten van de natuur. Het is de natuurlijke vrije mens die zijn geest een les in bescheidenheid heeft gegeven, en in die zin zijn ego heeft verloren.
Afbeeldingsresultaat voor nietzsche
 
 
Hier zien we een onoverbrugbare kloof met Hitlers gebruik van dezelfde term opduiken en zo kunnen we de vraag die we in het begin stelden proberen te beantwoorden. Waar voor Hitler de Übermensch een egogericht 'Ik 'was, iets dat beter en hoger was dan het andere, en dat daarom kon vernietigen naar willekeur, was voor Nietzschiteit, om zijn natuurlijke plek in het leven weer in te nemen en vrij en zonder moraal een waarlijk mens te zijn. Zonder illusie van een waarheid, van een vaststaande essentie. Misschien is deze visie op de mens, ge dit woord bijna het omgekeerde. De Übermensch van Nietzsche heeft juist zijn ego opgegeven, zijn unicehecht aan moraal en waarheid als we zijn, voor veel mensen een schok. Welzeker gooide het het orme opgave het leven 'te ondergaan zoals het komt' maar in geen geval is de Übermensch van Nietzsche het verslindende wezen dat Hitler er van heeft gemaakt.

Nietzsche had een visioen van een nieuwe vrijheid die hij vorm gaf in zijn Übermensch, en dat visioen vraagt veel van het individu zelf. Het is geen groot zijn, door anderen als minderwaardig onder je te stellen, maar door een terugkeer naar een meer instinctief en vrij leven, een leven waar de geest niet domineert wat als' natuurlijk' in het lichaam leeft. Gevaarlijk ? Ja, dat wel, omdat deze kennis altijd snel geïnterpreteerd kan worden als een aanzet tot een rassenleer, als de mens zijn uniciteit verliest namelijk, dan openen we ergens ook de deur naar racisme, maar zo heeft Nietzsche het hoogstwaarschijnlijk niet bedoeld .

Zijn Übermensch is onschuldig en vrij, een mens zoals de natuur het heeft gewild. Een wezen zonder te veel ego, die zijn plek in de natuurlijke wereld, beter vervult dan de mens die zichzelf boven die natuur waant. We zien een wVerlichtingsideaal van de mens in duigen. Het breekt de schijn van moraal af en stelt de mens voor de eneg terug, en omhoog tegelijk. Maar één ding mogen we wel met zekerheid zeggen: een weg waarmee Nietzsche naar vrijheid wilde verwijzen.

History's Mysteries - The Philadelphia Experiment


HET IS ALTIJD ANDERS, ALS JE DENKT

IS EN WORDT ER MET ONZE GESCHIEDENIS GEKNOEIT?In 1685 publiceerde Jean Hardouin, een Engelse geleerde, een ongewone opvatting over Griekse en Romeinse geschriften. Hij was ervan overtuigd, dat deze door Benedictijner monniken waren vervalst en dat een groot gedeelte van de klassieke geschiedenis fictie was. Hij stierf in 1729, zonder dat hij in staat was gebleken deze opvatting overtuigend te bewijzen.
Afbeeldingsresultaat voor anatoli fomenko
 
De Russische wiskundige Anatoli Fomenko (geb. 1945), prominent lid van de Russische Academie voor Wetenschappen, gaat nog een stapje verder. Hij beweert niet alleen dat de klassieke geschiedenis op fantasie berust, maar ook dat dit voor de Middeleeuwen en de Renaissance geldt. Jezus zou naar zijn opvatting niet rond het jaar 0 zijn geboren, maar in 1053 en 1086 zijn gekruisigd. Fomenko noemt dit de Nieuwe Chronologie. Het Romeinse rijk werd in de 9e eeuw gesticht en de geschiedenis van het Byzantijnse Rijk is verward met die van het Engelse koninkrijk. Na de val van deze stad aan de Bosporus vluchtten haar inwoners naar Albion. Fomenko baseert zich op wiskundige formules en modellen, die hij op de klassieke chronologie loslaat. Ook worden de astronomische en astrologische verwijzingen in de oude manuscripten gebruikt. De uitgeverij van zijn boeken heeft een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd, voor iedereen, die kan aantonen dat een historisch voorwerp of artefact ouder is dan 1000 jaar. Zij willen hiermee aantonen dat de op dit moment gebruikte dateringsmethoden niet deugen en daarom onbruikbare resultaten opleveren. Tot nu toe is de prijs niet uitgekeerd.
Anatoli Kasparov is een overtuigd aanhanger en propagandist van Fomenko's opvattingen. Sceptici betichten de Russische wiskundige van extreem chauvinisme. Door aan te tonen dat de Engelse cultuur een voortzetting is van de Byzantijnse, bewijst hij indirect dat Rusland de eigenlijke bakermat is van de “empirical culture”. De Russische tsaren beweerden namelijk, dat ze van de Keizerlijke Byzantijnse vorsten afstamden.

dinsdag 29 mei 2018


GESCHIEDENIS VAN HARLINGEN
 

Beurtvaart, door L. Visser:
 
De beurtvaart is een tak van bedrijvigheid, die nu vrijwel verdwenen is. Zoals overal elders had ook Harlingen zijn beurtschepen. Deze voeren naar diverse plaatsen in Friesland, maar ook naar Groningen en Steenwijk. De bekendste lagen in het Franekereind. De stoomboot “Prins van Oranje 1” (De Vlas) en de motorboot “Generaal de Wet”(De Jong). Beide voeren op Leeuwarden. M.S. “Vertrouwen” van Schaaf voer op Sneek en M.S. Concordia (Drukker) voer op Dokkum. Deze lagen aan de Oude Turfkade. In de Franeker Trekvaart lag m.s. “Friesland” (Jasper) met een dienst op Groningen. Ook Swart voer op Groningen met. S.s. “Twee Provinciën”. Maar er waren er nog meer, bijvoorbeeld in de Rozengracht.
De grootste schepen waren de stoomboten van rederij “Stânfries”, met de namen “Stânfries" I t.e.m. X”. De rederij had daarnaast ook schepen met plaatsnamen zoals: “Harlingen I en Dokkum II”. In totaal had “Stânfries” zo’n twintig schepen in de vaart. De “Stânfries X”, die nu in Leeuwarden ligt, is niet het origineel, maar een verlengd en verbouwd ander schip. De schepen van de rederij voeren van Leeuwarden over Harlingen naar de Zaanstreek en Amsterdam. Ook Rotterdam werd aangedaan. De ligplaats in Harlingen bevond zich in de Rommelhaven, tegenover het pakhuis met de leeuw in de gevel. De Vlas voer met meerdere boten op Harlingen. Zij bevoorraadden de Engelse lijnschepen in Harlingen (in het Dok) met Friese zuivelproducten (“Prins van Oranje II, III en IV”.)


Afbeeldingsresultaat voor BEURTVAART HARLINGEN
Afbeeldingsresultaat voor before the flood
 
BEFORE THE FLOOD

If ancient civilizations have existed before the Flood (possibly the effect of a meteor-impact (or swarm), followed by volcanic eruptions and tsunamis), it is very possible they would have detected this disaster scenario, several years before this “Apocalypse” would take place and they would have tried to minimize the damage. Probably by keeping most of the people ignorant and promising them a shining future and in the maintime entertain them well.

Next to this masterplan, mixed with local wars, natural disasters and accidental death, the rulers of “Atlantis” would have sought for ways to survive. Maybe they tried to develop weapons to shoot and blow up the space debris (ufo's).

But what if these weapons would fail and disaster would strike? The ruling class of Atlantis decided to explore every other option. They build enormous underground cities and factories, which they connected by an underground railway-system. These facilities could be shut off from the inside and were able to sustain waterpressure and blasts.

In it tens of thousands of Atlanteans, the humans and other entities would perish on the surface, could live on for hundreds of years. Colossal growing tanks for food and waterrecycling systems were installed. A careful selection was made, who was necessary after the catastrophic events. Which qualities (physical, mental or intellectual) were needed to maintain the underground colony and survive. The catacombs were stored with artifacts, books, tools and manuals. Each facility was run by a military staff, that had complete authority over the expected refugees. The Atlantean Elite constructed hundreds of them, all around the world. But the shelters where not nearly enough to save the whole population. Extreme secrecy about the fate of the masses was necessary to keep the peace.

I think there were other plans. Going into space or sheltering high up in the mountains or on the bottom of the oceans. They may even have tried, and suceeded, to flee to other dimensions.

When disaster struck, the old Earth and its beautiful cities and monuments mostly disappeared and there were hardly any people left. The Earth was dark and empty, as were the waters.

Of the Atlanteans who searched for safety underground, some survived, but many safe-houses were crushed or blocked by the movement of the earth-mass, as a result of the changing polar-axis. The results of the meteorites-impact was much bigger than expected. Earth changed dramatically and the Atlantean upperclass, the ones that survived, were buried deep underground, under rocks, water and miles of sand and mud. It was almost impossible for them to reach the surface to start a new life, creating a new Atlantean Empire to rule the world. They had to find other ways.
File:25 To Life.jpg
 
25 TO LIFE

Last week, I read a newsarticle out of the USA. Somebody had yelled, 'Hijack', inside a plane. The man was sentenced to life in prison. I could not believe my eyes, not that we don't have a class-justice in the Netherlands, if you throw something at our queen, you stay behind bars for years, but this was bizar.

The next day, I understood the article. In 27 US-states, judges use the “3-strike system.”, which means, that after two sentences, even a mild offense can lead to a sentence of “25 to life”. At this moment 150.000 inmates serve a life-sentence (of the 2 million+ prisoners inside) and the numbers are growing fast. Many State prisons are in some cases extremely overcrowded and violent. Gang wars go on, behind bars and attacks and assassinations are carefully planned and executed, even outside prison.

This continuous thread dominates security, safety procedures are extremely strict and the prisonguards are well armed. Officers guarding the fences, have a license to kill, when riots break out.

Inmates can turn everything into a weapon. A toothbrush, a platic bag, but most off all metal. To give you an idea, what happens, we can look at “Pelican Bay”, an infamous prison, with a history of violence (in 2000 1 prisoner was shot and 19 wounded, during a massive fight, with about 100 casualties). Mexican gangmembers attacked the blacks. When the area was cleared dozens of home-made knives were found. So when a razorblade is missing, the prison is on high alert. All prisoners are removed from their cells (832 cells, 2 or more inmates per cell) and dozen of officers search each cell for potential weapons. After hours, an officer calls out. “I found the razorblade!” When the camera zooms in, it is obvious, that this is NOT a razorblade. It's a small piece of metal (alluminum), which can, after many hours, been turned in to a sharp object. It's a kind of tunnelvision. The guards, too attribute to the violence and aggression. Because the real weapons are the prisoners themselves. They train a lot, flock together by race or gang and start conspiring. What else can you expect, if you know that you will spend your life behind bars. This prospect of the future, can make you quite desperate.

History's Mysteries - Curse on the Gypsies


foto van Jan van den Hoff.

THE WORLD WE LIVE IN: THERE IS NO END TO SLAVERY


THE WORLD WE LIVE IN: UPDATE


Vikings, The Founders of Europe


 
chakras-of-the-earth
 
LEYLINES

The first time I recognized a pattern in the landscape, happened in Wiltshire (England). Somebody showed me on a map of the region, the fact, that a straight line could be drawn, starting at Salisbury Cathedral, passing Old Sarum (a Norman-ford) and then crossing the neo-lithic monuments of Stonehenge, Avebury and beyond. That's how far my map went, but this “leyline” could be traced all across the English country-side.

Nowadays you can trace these leylines by connecting the churches. Most of the time they were build on ancient sites, of religious, pagan character. Often, Christian missionairies cut down holy oaks, to proof, that the pagan Gods didn't interfere and started building a (wooden) church on this “unholy” ground. Ironically the first churches were build using the holy oaks, home of demons and gods, as their main material.

But what if you draw a straight line from Easter Island to Gizeh and back to Easter Island again. It will shock you, how many important ancient sites are connected in this way.
 

Next stop on the "energy highway"? The Pyramids of Giza!
 
Starting at Easter Island, the most isolated ancient, archeological site, we pass Nazca, Ollantay Tambo, Machu Pichu, Guzco, Mali (the Dogon Lands; a tribe which knew the Sirius-constellation long before it was officially discovered); Tassili N'jaher (the famous cave-paintings of space-visitors in Algeria), Siwa (the Amon-oracle, that was visited by Alexander the Great); Petra, the famous “hidden city” and mentioned in the Bible as a place where giants dwelled; Ur, one of the first cities in Mesopatamia; Persepolis, the core of Persian art and religion (burned down by Alexander's troops),
 
Line_stonehenge_externsteine

Mohendje Daro in Pakistan, where writings are unearthed that resemble those of Easter Island, next, 3 places where the Gods reside: Khajuraho (India), Pyay (Birma) and Sukothai (Thailand). The last monument we meet on our trip around the world, is the famous templecomplex of Aqngkor Wat in Cambodia.

Do you think, that this is all a coincidence? I don't. Even though the monuments date from different periods, they were all built on the remains and ruins of the foundations older, even more advanced cultures, who constructed Stonehenge, the Sfinx or the Borubudur. It gives our idea of global connections deeper meaning and it stretches the human history back to the Ice Age and possibly far further back; reaching into the solar system and beyond.

ENDTIME CHRONICLES

ALL ROADS LEAD TO JERUSALEM

Houses explode, fighter-jets almost touching the buildings, a city in ruins, in which hundreds of kids and young men, hide. Where are they hiding for? They are hiding for enormous “alien-looking” bulldozers, colossal tanks, armored cars and lots of military and police. When the youth have a chance, they sling stones or even just sand at this army, which is destroying their hometown and future. A 7-year old boy is chased by 5 police-officers and finally caught, arrested and dragged back to a patrol-car. This goes on till dawn. People get hurt and people get shot, every day.

This is just a day in a life in the Gaza-strip. When evening falls desperados shoot rockets across the border. The streets are filled with people and they carry around green flags . In the central market place thousands of people gather. The air fills with songs of hate, hate against the Jews, hate against the state of Israel. Preachers, teachers and speakers fill the heads of the young with hatred , martyrdom and a brilliant future. People get extatic and as in a trance, start dancing and shouting. They promise their leaders to march to Jerusalem. This ritual is happening almost every evening. During the day-time the young start gathering, which leads to accumulating anger, throwing stones and tanks chasing teenagers down the sandy streets. Both rituals go on for years now. But David does not have a chance against a modern-day Goliath. Slowly, step bij step, the world of the Palestinians is shrinking, the pressure is rising and the local tensions will soon explode. The theological and geo-political indoctrination, on both sides, has lead to a complete standstill in local development (mental). For some youngsters martyrdom is a real option, especially if your family will be well looked after. Israel is feeling more and more threatened. They have nuclear bombs and will use them, when they think it is necessary. Netanjahu, the Israelian prime-minister, is constantly warning for Iran's nuclear threat and the right of his country to perform a pre-emptive strike.

Is this threat real? It has all to do with ancient, religious prophesy. For the Jews, the Christians and the Muslims the city of Jerusalem is the most important place on Earth. The Jews are expecting their Messiah in the Holy City, so do the Christians. The 2nd Coming of Jesus Christ is predicted to happen in the Area. At the same time, many Muslims are expecting the coming of the Imam Mahdi, the 12th spiritual leader of Islam. His headquarters will be in Jerusalem and he will convert (or destroy) all non-believers and found a global Califathe.

So underlying all the tensions in the Near- and Middle East are prophesies out of the three monotheistic religions. But the Jews have a problem. Before the arrival of the true Messiah (not Jesus), they have to rebuild the Temple of Solomon (for the third time). But from 700 till 1948 Muslims ruled Jerusalem (apart from the Crusades and the Kingdom of Jerusalem) and built “the Dome of the Rock”, the third holiest place in Islam, after Mecca and Medina. Replacing this monument by the “The 3rd Temple”, would possibly start a Third World War. A war, which is prophesied and accept by Catholics and Protestants, as part of the Tribulation-period before the 2nd coming of Christs, asd described in Revelation. All fingers point at and all roads lead to Jerusalem.

ALIENS ARE AMONG US

The alien beings, that visited Holloman AFB, were of medium height, had slit eyes and a reptilian/humanoid appearance. They carried handcomputers, that were used for translation purposes. When they came to an agreement with the US Government and alien technology was part of the deal, a secret site had to be created, where aliens and humans could work together. Suprisingly, shortly after the Holloman-meeting, the construction of a “highly classified base” began.

The name of this secret facility: Area 51!

This base is operational untill now and many weird sightings occur. Un-officially several top-secret airplanes were developed and tested at Area 51, like the U-2 spy-plane and the Stealth bombers. Employees, who are flown in from Las Vegas every day are sworn to (life-long) secrecy. Still, over the years, whistleblowers have come out of the closet to report of the activities in this (mostly underground) testing site. Several claim to have worked with or seen alien beings. Bill Schneider worked many years in construction. He was as an engineer working to drill several miles-deep underground bases(DUMB). Using nuclear power, they excavated and dug tunnels at a speed of 7 miles a day. One day the crew discovered an unknown tunnel. When they went into the tunnel, they ran into aliens (large Greys). Two of them were shot by Bill Schneider, who himself lost half a hand, because of an alien lasergun. Almost all workers and soldiers were killed. From that moment the USA is at war with the large Greys (Dulce) Schneider survived and lived to tell. His lectures were a sensation. He warned the American people about the secret plans of the Military and Government. Unfortunately Bill Schneider died in a mysterious shooting-incident with the police. Recent research reveals that in United States alone, about 200 bases are constructed, able to house and feed tens of thousands and are connected with underground railways, hundreds of miles long.

Bill Schneider shot two Grey's. Bob Lazar met aliens on a secret underground level at Area 51 (9 stories deep?). Some looked Reptilian. Another witness, (retired Army), testifying before the “Disclosure Project”, spoke of 40 to 50, officialy recognized, alien species. Most looked like us! ”You could pass them on the street, and you would not notice a difference or disturbance.” Aliens walk along and among us!

Archaeology: The Cave Beneath The Sea (Documentary)


 
RUDOLF HESS' flight to captivity

On the 10th of May, 1941 Hitler's “Luftwaffe” bombarded London. This was part a distraction. At the same time a Messerschmidt-fighter departed for another journey. At the wheel, Rudolf Hess, deputy-”Fuhrer” of Nazi-Germany.

The flight had been carefully planned. The plane was converted, by Messerschmidt himself, into a one-seater and it carried extra fuel tanks.

Destination: Glasgow, Scotland. Purpose: to discuss a peace-treaty between England and Germany. In the months before there had been a lot of diplomatic attempts to find peace. The King of Sweden, the King of Spain and even the Vatican tried to get the war faring countries to negotiate peace. Germany seemed willing to settle. It would leave the occupied countries in the West, pay compensation and even accepted a Polish State. Germany in return, wanted their colonies back (Namibia, East-Africa). Every ground for continuing the war would be gone and England's ally the United States, would favor this.

Rudolf Hess was an romantic and he adored Adolf Hitler. He preferred herbal medicine and used astrology, to make decisions. In Hess' entourage were many occultists, magicians and astrologers. Most important was dr. Karl Haushofer, a former officer in the "Kaiserlichen Armee" and diplomat in Japan. His influence led to the Axis, the Union, between Germany, Japan and Italy. Haushofer was a nationalist and believed that Germany had a special destiny. To fulfill this destiny, Germany needed more “Lebensraum”. This “room to live” could be found in the East. The, inferior, Slavic people had to make way for German settlers. This was the most important battle, that would be decisive for the German Empire and the Aryan super race. It would mean the depopulation of Eastern Europe (Ukraine) and letting Aryan farmers (there were many volunteers; even from Holland) transform the lands, with the help of Slavic slaves.
 
Allied military and locals pose with the remains of the  Messerschmitt ME-110 after it crash-landed near the Scottish village of Eaglesham

Hess flew, undiscovered across the North Sea and he parachuted North of Glasgow. His goal was to reach the estate of Lord Hamilton, who sympathised with a peace treaty and who knew Rudolf Hess, personally.

In this first year of the war, several influential politicians and even royalties wanted to stop the war. On the other hand, the “war-faction”, lead by Winston Churchill, was determined to fight till the end. They were certain, that England would be victorious, if the war lasted long enough. The “war-faction” formed the majority, led by Churchill.

Rudolf Hess was greatly influenced by Karl Haushofer. Haushofer favoured Hess' decision to fligh to Scotland. He knew Hamilton and in an eye to eye contact, he could determine if the British were genuine in their attempts to find term to end the war.

They were not. Churchill did not want peace. For him the British Empire could only survive, when the German Empire was crushed once and for all. A peace in the West, would lead to a war in the East. When Hess parachuted down, his welcome, was not as he had expected. He was arrested and put into prison. In no way any peace-negotiations were held with him.

Hitler called Hess publicly a fool and he denied he was willing to accept a peace-treaty in the West. Shortly afterwards Hitler's armies invaded Russia. The war for Haushoffer's “Lebensraum” had begun.

Did Hitler know nothing of the contacts of German ambassadors, diplomats and even Joseph Goebbels, suggesting that Germany was willing to make peace. The Western countries would be compensated. The only thing the Nazis wanted, was the “return” of the former colonies.

In Versailles these colonies were divided between the victors.

But did Hitler known nothing of his deputies plan. Strangely enough, two days after the British captured Hess, three German commando's parachuted down in Scotland. They had to accomplish a quite desperate plan. The three soldiers had to kidnap an important member of the War-cabinet and exchange him for Rudolf Hess! They did not get far. The strangers were immediately captured and brought to the Tower in London. The three refused to become double-agents, and were shot.

Rudolf Hess spent the rest of his life in jail. Unable to do his account of this intriguing story. Karl Haushofer and his wife survived the war. He knew everything about the peace flight of his friend Hess. He had laid several contacts for the Nazi-leader. The Allies did not bring him to court, but he was used as a witness, during the Nurenbergtrials. It did not get that far. Shortly before his testimony, Karl and his wife committed suicide. But there are severe doubts if in fact is was a (ritual) murder.

His son Albrecht was arrested after the bomb-attack on Adolf Hitler in 1944. He was thrown into a Berlin prison and executed shortly before the end of the war.

Rudolf Hess spend the rest of his life in the “Spandau prison” in Berlin. In the end, he was the only prisoner there. In later years tries were made, to get Hess free. The English and the Soviets did resist adamantly. Hess had to fulfill his sentence and die in prison. When Michael Gorbatsjov became the Soviet prime-minister, Russia's view changed. They seemed willing to let Hess go. It deed not happen.

On August,17, 1987 Hess' male nurse was warned by telephone that something terrible had happened. He ran to the prison gate and had trouble to get in. When he finally got to his cell, Rudolf Hess was dead. According to the official declaration, he had committed suicide. Hess' had strangled himself with electricity cables. This suicide is disputed. According to friends, who saw him regularly, the former Nazi-deputy was physically unable to kill himself. He had to be helped to get up and could not lift his arms anymore, due to arthritis.
 

The British files about Hess will not get public until 2019. Then more light will be shed on the year 1941. A year in which Germany seemed to want a peace in the West, the Nazis invaded Russia and almost reached Moscow. The year in which the Japanese attacked Pearl Harbor and Hitler declared war on the United States. The year, when the second World War really got started.